REALguestbook.nl - Het GRATIS gastenboek, waarbij u de pagina's zelf kunt omslaan!

Opwaarderen naar Premium Account

Door uw account op te waarderen kunt u gebruik maken de volgende mogelijkheden;

  • Geen advertenties in uw gastenboek
  • Geen advertenties onder uw gastenboek
  • De mogelijkheid om bij ieder nieuw bericht ingelicht te worden
  • De mogelijkheid om nieuwe berichten vooraf te screenen
  • Maximaal 50 bewegende pagina's (met de laatste 100 berichten) in plaats van maximaal 20
  • Maximaal 100.000 page views
Wilt u uw account opwaarderen? Login in uw account en klik de knop met Opwaarderen Naar Premium aan.
REALguestbook.nl is een project van NewEgo